Metamorfná masáž

Motýlia terapia

Metamorfná masáž je veľmi, veľmi jemná masáž presne vymedzenej oblasti na chodidlách a na rukách. Nazýva sa aj "prenatálna" masáž, pretože oblasti, ktoré sú stimulované zodpovedajú jednotlivým obdobiam klientovho prenatálneho vývoja.
Jemným dotykom sa "presvetľujú/stimulujú" problematické miesta, kde "uviazla" spomienka - všetko, čo dieťa v brušku pociťuje ako stres, šok, odmietanie zo strany rodičov.
Všetky nepríjemné pocity tak uviaznu v podvedomí dieťaťa a postupne sa vynárajú počas života a spôsobujú problémy ako sú fóbie, strachy, závislosti, neschopnosť komunikovať s okolím, nezhody s rodičmi, s partnerom s deťmi.... problémy s otehotnením, obezita, anorexia - všeobecne poruchy stravovania.


Postupuje sa od momentu pôrodu späť k momentu počatia. Pôrod sa považuje za najväčší "šok" pre dieťa. Z pohľadu tejto techniky je skôr dôležitejšie "prijatie" dieťaťa zo strany matky a otca. Vôbec ako spracoval rodič pôrod ako taký. Nemenej dôležité sú prvé momenty, pohľady, slová, pocity rodiča voči dieťatku. Či sa na neho tešil alebo dieťa spôsobuje nejaký "problém". Niektoré problémy s dýchaním, prehĺtaním, niektoré fóbie (problémy s malými uzavretými priestormi) majú pôvod práve v komplikáciách priamo pri pôrode. Tam sa uvoľní podvedomý strach a následne sa "presvetlí" daný moment.


Smerom "dozadu" k počatiu sa prechádzajú postupne jednotlivé mesiace tehotenstva, kde sa vynárajú problémy, ktoré riešili rodičia a dieťa ich pociťovalo ako krajne ohrozujúce alebo frustrujúce. Pri masáži sa dostanú tieto pocity z podvedomia do vedomia a uvoľnia tak dookola sa opakujúce konfliktné udalosti v živote.


Je možné postupovať aj ďalej dozadu a to k "dohode dieťaťa s rodičom" - je to moment a informácia, prečo práve tento rodič je pre dieťa dôležitý. Výber rodiča nie je náhodný. Vynára sa tu informácia, prečo bol práve tento otec alebo táto mama pre dieťa dôležitá.


Ďalej sa postupuje do obdobia predošlých spoločných životov - (nemusia to byť vždy spoločné životy, ale môžu obsahovať dôležitú informáciu, ktorá riadi / ovplyvňuje vzájomný vzťah rodiča a dieťaťa). Informácie, ktoré ovplyvňujú spôsob komunikácie rodiča s dieťaťom. Hlboko podvedomé reakcie na správanie alebo smerovanie dieťaťa...


V ďalšej časti sa budem venovať bodom na rukách, ktoré prenášajú informácie o práci (zamestnaní, obžive..) a tiež kreativite klienta. Riešia sa tak problémy s nevhodným výberom zamestnania, zamerania a následného stresu.