Kraniosakrálna terapia

Kraniosakrálna terapia

Jemným dotykom vylaďuje kraniosakrálny rytmus, zlepšuje pulzovanie mozgovomiechovej tekutiny a následne ovplyvňuje pohybové funkcie myslenia aj emócie. Počas terapie je pozornosť zameraná aj na rozpustenie zapuzdrenej energie uloženej v tkanivách (svaly, väzy, kĺby či jednotlivé orgány) a uvoľnenie starých spomienkových tráum uložených v tele. Oslobodzuje od následkov minulých zranení a negatívnych skúseností. Napríklad následkom úrazu alebo silného emočného vypätia môže v tele zostať zvyškové energia traumatického charakteru, ktorá následne vyvoláva chronické problémy. Vykonáva sa v pohodlnom oblečení.

Kraniosakral balancing je okrem iného postavené na poznaní, že fyzickému prejavu ochorenia predchádza dlhodobá disharmónia na jemnohmotnej úrovni. Pri kraniosakrálnom vyvážení dochádza k hlbokému uvoľneniu. Bolesti poľavujú, bloky a napätia v jemných tkanivách a kostiach, v oblastiach postihnutých stresom sa rozvoľňujú. Výsledkom ošetrenia je zlepšenie vnútorného prostredia, uvoľnenie centrálneho nervového systému, prehĺbenie schopnosti uvedomiť si sám seba, návrat k optimálnej úrovni zdravia a výkonu. Uvádza do harmónie telo, myseľ i ducha. Kraniosakral balancing podporuje telo v jeho sebakorekcii, podporuje imunitný systém a kladie dôraz na vysokú pozornosť v prístupe ku klientovi.


KRANIOSAKRAL BALANCING
je účinný:
- na vyváženie autonomného nervového systému
- nastolenie priaznivých zmien v systémoch tekutín (mozgovomiechová, kardiovaskulárna, lymfatická, bunečná), podporuje prúdenie tekutín
- vyváženie pravej a ľavej mozgovej hemisféry
- pri reštrikcii kraniálnych nervov, bolesti hlavy, závratiach
- astma, bronchitída, sinusitída
- dysfunkcii čeľuste, pri ochrnutiach tváre, zubných problémoch
- na odstránenie napätia v organizme, systéme kostí a svalstva
- na uvoľnenie blokád vzniknutých následkom tráum, úrazov a citových zranení
- pri chronických bolestiach, bolestiach chrbtice, skolióze
- v obdobiach stresu (rozptyľuje negatívne dopady stresu)
- v obdobiach depresie, po šoku i pri nespavosti
- poruchy učenia sa, sústredenia, pozornosti, dyslexia
- hyperaktivita
- detská mozgová obrna
- doplnok poúrazovej a pooperačnej rekonvalescencie
- príprava na pôrod, popôrodná starostivosť
- poruchy príjmu potravy