Prednášky a kurzy jeseň /zima 2019

***

* v piatok 18. októbra od 18:15 Prednáška s ochutnávkou v predajni Motýlik, v BA – Devínskej Novej Vsi, Milana Marečka 1 


* v stredu 30. októbra od 17:30 Prednáška s ochutnávkou v Čajovni Surya v Galante 


* vo štvrtok 31. októbra od 10:00 konzultácie v Čajovni Surya. Je nutné objednať sa vopred.


* v piatok 1. novembra od 8:00 do 16:00 Kurz „Gurmánske varenie pre zdravie“v Našej Čarovni, na Šrobárovej 1 v Trnave


* v sobotu 9.novembra 8:00 – 16:00 00 Kurz chutnozdravého varenia aj pre lenivých či zaneprázdnených v Kremnici na Veterníku


* v sobotu 23. novembra od  9:00  do 15:00 Kurz chutnozdravého vianočného pečenia (i nepečenia) plného fantázie v Našej Čarovni na Šrobárovej 1 v Trnave


* vo štvrtok 28. novembra od 18:00 Prednáška s ochutnávkou v predajni zdravej výživy Strom Života v Bratislave – Petržalke na Muchovom námestí 3


* v sobotu 7. decembra od 9:00 do 15:00 Kurz chutnozdravého vianočného pečenia (i nepečenia) plného fantázie v Kremnici na Veterníku  


Cena jednodňového kurzu je 50,- Eur  na osobu (všeobecné kurzy trvajú 8 hodín, špeciálne pečenie či kváskovanie  6 – 7 hodín.  V cene je vždy aj celodenná strava s dezertom a nápoje).


Doporučený príspevok za prednášku s ochutnávkou je 8,- Euriek.
Viac: Ľubica Balážová 0907 702 182,  www.vedomaskola.sk

***

Aktivity

Kraniosakrálna terapia

 

Kraniosakrálna terapiaJemným dotykom vylaďuje kraniosakrálny rytmus, zlepšuje pulzovanie mozgovomiechovej tekutiny a následne ovplyvňuje pohybové funkcie myslenia aj emócie. Počas terapie je pozornosť zameraná aj na rozpustenie zapuzdrenej energie uloženej v tkanivách (svaly, väzy, kĺby či jednotlivé orgány) a uvoľnenie starých spomienkových tráum uložených v tele. Oslobodzuje od následkov minulých zranení a negatívnych skúseností. Napríklad následkom úrazu alebo silného emočného vypätia môže v tele zostať zvyškové energia traumatického charakteru, ktorá následne vyvoláva chronické problémy. Vykonáva sa v pohodlnom oblečení.

Kraniosakral balancing je okrem iného postavené na poznaní, že fyzickému prejavu ochorenia predchádza dlhodobá disharmónia na jemnohmotnej úrovni. Pri kraniosakrálnom vyvážení dochádza k hlbokému uvoľneniu. Bolesti poľavujú, bloky a napätia v jemných tkanivách a kostiach, v oblastiach postihnutých stresom sa rozvoľňujú. Výsledkom ošetrenia je zlepšenie vnútorného prostredia, uvoľnenie centrálneho nervového systému, prehĺbenie schopnosti uvedomiť si sám seba, návrat k optimálnej úrovni zdravia a výkonu. Uvádza do harmónie telo, myseľ i ducha. Kraniosakral balancing podporuje telo v jeho sebakorekcii, podporuje imunitný systém a kladie dôraz na vysokú pozornosť v prístupe ku klientovi.
KRANIOSAKRAL BALANCING je účinný:
- na vyváženie autonomného nervového systému
- nastolenie priaznivých zmien v systémoch tekutín (mozgovomiechová, kardiovaskulárna, lymfatická, bunečná), podporuje prúdenie tekutín
- vyváženie pravej a ľavej mozgovej hemisféry
- pri reštrikcii kraniálnych nervov, bolesti hlavy, závratiach
- astma, bronchitída, sinusitída
- dysfunkcii čeľuste, pri ochrnutiach tváre, zubných problémoch
- na odstránenie napätia v organizme, systéme kostí a svalstva
- na uvoľnenie blokád vzniknutých následkom tráum, úrazov a citových zranení
- pri chronických bolestiach, bolestiach chrbtice, skolióze
- v obdobiach stresu (rozptyľuje negatívne dopady stresu)
- v obdobiach depresie, po šoku i pri nespavosti
- poruchy učenia sa, sústredenia, pozornosti, dyslexia
- hyperaktivita
- detská mozgová obrna
- doplnok poúrazovej a pooperačnej rekonvalescencie
- príprava na pôrod, popôrodná starostivosť
- poruchy príjmu potravy


***

Metamorfná terapia

alebo tiež motýlia či prenatálna masáž

***
Metamorfná masáž je veľmi, veľmi jemná masáž presne vymedzenej oblasti na chodidlách a na rukách. Nazýva sa aj "prenatálna" masáž, pretože oblasti, ktoré sú stimulované zodpovedajú jednotlivým obdobiam klientovho prenatálneho vývoja.
Jemným dotykom sa "presvetľujú/stimulujú" problematické miesta, kde "uviazla" spomienka - všetko, čo dieťa v brušku pociťuje ako stres, šok, odmietanie zo strany rodičov.
Všetky nepríjemné pocity tak uviaznu v podvedomí dieťaťa a postupne sa vynárajú počas života a spôsobujú problémy ako sú fóbie, strachy, závislosti, neschopnosť komunikovať s okolím, nezhody s rodičmi, s partnerom s deťmi.... problémy s otehotnením, obezita, anorexia - všeobecne poruchy stravovania.


Postupuje sa od momentu pôrodu späť k momentu počatia. Pôrod sa považuje za najväčší "šok" pre dieťa. Z pohľadu tejto techniky je skôr dôležitejšie "prijatie" dieťaťa zo strany matky a otca. Vôbec ako spracoval rodič pôrod ako taký. Nemenej dôležité sú prvé momenty, pohľady, slová, pocity rodiča voči dieťatku. Či sa na neho tešil alebo dieťa spôsobuje nejaký "problém". Niektoré problémy s dýchaním, prehĺtaním, niektoré fóbie (problémy s malými uzavretými priestormi) majú pôvod práve v komplikáciách priamo pri pôrode. Tam sa uvoľní podvedomý strach a následne sa "presvetlí" daný moment.


Smerom "dozadu" k počatiu sa prechádzajú postupne jednotlivé mesiace tehotenstva, kde sa vynárajú problémy, ktoré riešili rodičia a dieťa ich pociťovalo ako krajne ohrozujúce alebo frustrujúce. Pri masáži sa dostanú tieto pocity z podvedomia do vedomia a uvoľnia tak dookola sa opakujúce konfliktné udalosti v živote.


Je možné postupovať aj ďalej dozadu a to k "dohode dieťaťa s rodičom" - je to moment a informácia, prečo práve tento rodič je pre dieťa dôležitý. Výber rodiča nie je náhodný. Vynára sa tu informácia, prečo bol práve tento otec alebo táto mama pre dieťa dôležitá.


Ďalej sa postupuje do obdobia predošlých spoločných životov - (nemusia to byť vždy spoločné životy, ale môžu obsahovať dôležitú informáciu, ktorá riadi / ovplyvňuje vzájomný vzťah rodiča a dieťaťa). Informácie, ktoré ovplyvňujú spôsob komunikácie rodiča s dieťaťom. Hlboko podvedomé reakcie na správanie alebo smerovanie dieťaťa...


V ďalšej časti sa budem venovať bodom na rukách, ktoré prenášajú informácie o práci (zamestnaní, obžive..) a tiež kreativite klienta. Riešia sa tak problémy s nevhodným výberom zamestnania, zamerania a následného stresu


***

Octopus masáž

Štvorručná masáž "chobotnica"

Octopus - 4 ruční masáž - Unikátní masáž, kterou vyhledávali již staří
Řekové a Římané. Pracují při ní 2 masérky najednou . Při této masáži
dochází k maximálnímu uvolnění a hluboké relaxaci. Ve spojení s
relaxační hudbou, svíčkami, teplem a tlumeným osvětlením je masáž tím
pravým, pro ženy i muže. Nechte se unést masáží celého těla za
poloviční čas. Díky znásobenému doteku mozek nezvládá vnímat co se
děje a jen si to plně užívá.

Těší sa na Vás Bára a Verča